(kontumtv.vn) – Chiều 23/12, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum Võ Ngọc Trung đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Kiểm tra Đảng năm 2019.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

HOI NGHI TONG KET NGANH KIEM TRA DANG

Trong năm 2019, hoạt động của Ủy ban Kiểm tra các cấp luôn được sự quan tâm của cấp ủy và có nhiều chuyển biến tích cực, bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, tích cực chủ động xây dựng chương trình và triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Toàn ngành đã hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát, giải quyết hiệu quả đối với những vụ việc phức tạp, nhạy cảm với tinh thần quyết tâm, bản lĩnh, không ngại va chạm, không có ngoại lệ. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra, kết luận rõ một số vụ việc, thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật nghiêm minh, chính xác, kịp thời nhiều đảng viên, trong đó có đảng viên là cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh. Qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 182 đảng viên và thi hành kỷ luật 05 tổ chức đảng.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, trong đó tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 35, ngày 30/3/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2020; thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cho cấp ủy và Ủy ban kiểm tra cấp dưới; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”…

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *