(kontumtv.vn) – Chiều 28/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Nghị quyết số 19, ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Hòa chủ trì Hội nghị. Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 19, ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, Tỉnh ủy Kon Tum đã lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt việc triển khai Nghị quyết đến các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương từ tỉnh đến cơ sở. Hàng năm, Tỉnh ủy đều ban hành các chương trình, kế hoạch, Nghị quyết về cơ chế, chính sách quản lý đất đai, nhất là đối với lĩnh vực quy hoạch, tài chính đất và giá đất nhằm làm căn cứ để các cấp, ngành thực hiện.

Sau 8 năm đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 19 trên địa bàn tỉnh, công tác quản lý Nhà  nước về đất đai đã có những chuyển biến tích cực, hệ thống quản lý nhà nước về đất đai được tăng cường ở cả 03 cấp. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiếp tục đạt kết quả đáng ghi nhận. Hiện nay, việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các địa phương trong tỉnh cơ bản hoàn thành với tỷ lệ đạt gần 96%. Đáng chú ý, kể từ khi Nghị quyết số 19 được ban hành, vai trò đại diện chủ sở hữu về đất đai của Nhà nước được nâng cao. Cụ thể, UBND cấp tỉnh, cấp huyện là cơ quan quyết định và quản lý mục đích sử dụng đất thông qua quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch đã phê duyệt. Các khoản thu từ đất đai trở thành nguồn thu quan trọng đóng góp vào ngân sách tỉnh, hỗ trợ tích cực để địa phương triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn,

Thảo luận tại Hội nghị, đại biểu thống nhất cao với báo cáo tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết số 19 trên địa bàn tỉnh; qua đó, trao đổi, có ý kiến về một số hạn chế tồn tại trong triển khai Nghị quyết thời gian qua. Có thể kể đến như tình trạng quy hoạch chồng chéo tại một số địa phương trong tỉnh hiện chưa giải quyết triệt để dẫn đến khiếu kiện, khiếu nại trong nhân dân; công tác quản lý, sử dụng quỹ đất 5% ở một số địa phương chưa đảm bảo quy định; vẫn còn xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai, vi phạm trật tự xây dựng;…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đề nghị thời gian tới các cấp ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật về đất đai để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức chấp hành, tuân thủ nghiêm các quy định; trong đó, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, vận động người thân chấp hành nghiêm Luật Đất đai, thực hiện tốt các chủ trương về bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh, để tài nguyên đất đai thực sự trở thành nguồn lực đóng góp cho sự phát triển chung của địa phương, các cấp ngành cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chính sách pháp luật về đất đai, nhất là sử dụng đất không đúng mục đích, tách thửa, phân lô, bán nền, khai thác, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; cùng với đó là đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chuẩn hóa, hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền trên đất; đồng thời chú trọng nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức của bộ phận chuyên môn thực thi công vụ về đất đai, nhất là bộ phận tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ của công dân, doanh nghiệp.

 Chủ tịch HĐND tỉnh giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia tại Hội nghị để bổ sung, hoàn thiện báo cáo trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, ký ban hành gửi Trung ương theo yêu cầu; UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện rà soát để có hướng kiến nghị, đề xuất các bộ, ngành Trung ương xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai pháp luật về đất đai trong thời gian tới.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *