(kontumtv.vn) – Hội Cựu chiến binh huyện Kon Rẫy (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019”.

Hoi nghi tong ket phong trao thi dua “ Cuu chien binh guong mau” huyen Kon Ray

Trong 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh huyện Kon Rẫy đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho hội viên trong việc giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền triển khai sâu rộng tới toàn thể hội viên tham gia hưởng ứng các phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” phát triển kinh tế ở địa phương gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hội đã nhận ủy thác vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho 1.000 hội viên vay vốn phát triển sản xuất, số dư nợ trên 21 tỷ đồng; các hội viên giúp đỡ hơn 2.600 ngày công lao động và gần 200 triệu đồng tiền mặt. Nhờ vậy, tỷ lệ hội viên nghèo giảm xuống từng năm, năm 2014 tỷ lệ hộ nghèo 24,57% đến cuối năm 2018 xuống còn 20,46%. Có 6/7 cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh; 89% hội viên gương mẫu; có 33 tập thể và 142 lượt cá nhân đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Giai đoạn 2019 – 2024, Hội Cựu chiến binh huyện Kon Rẫy tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với thực hiện 5 mục tiêu phong trào cựu chiến binh huyện phát động; tích cực chủ động phối hợp công tác Đoàn Thanh niên và các đoàn thể tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thanh thiếu niên; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương pháp hoạt động và tăng cường các hoạt động tình nghĩa, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm; tích cực lao động sản xuất, cải thiện nâng cao đời sống cho hội viên cựu chiến binh trên địa bàn.

Hội nghị đã bầu 9 cựu chiến binh tiêu biểu đi dự Đại hội phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014 – 2019.

Nhân dịp này, có nhiều tập thể, cá nhân được UBND huyện và Hội Cựu chiến binh huyện khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của hội giai đoạn 2014-2019.

CTV Lâm Hiền – Thành Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *