(kontumtv.vn) – Sáng 16/1, Khối thi đua các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp 01 tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2017.

TONG KET THI DUA KHEN THUONG .....

Khối thi đua các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp 01 tỉnh Kon Tum gồm 7 cơ quan là Hội Văn học – Nghệ thuật, Hội Khuyến học, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Nhà báo, Hội Cựu giáo chức, Hội Luật gia và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh. Năm 2017, các cơ quan Hội đã tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp phát triển Hội, triển khai tốt công tác thi đua, khen thưởng và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị Đảng và Nhà nước giao. Trong năm, Hội Luật gia tỉnh tham gia góp ý 13 dự thảo luật, nghị định theo đề nghị của Đoàn ĐBQH tỉnh và Trung ương Hội Luật gia Việt Nam. Hội Khuyến học tỉnh tích cực vận động các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ Qũy Khuyến học với số tiền và hiện vật trị giá gần 740 triệu đồng. Về thi đua – khen thưởng, năm 2017, công tác thẩm định hồ sơ khen thưởng luôn đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời và đúng quy định.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2018 các cơ quan trong Khối thi đua các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp 01 tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để thực hiện hiệu quả kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan; phát động, triển khai các phong trào thi đua, phát hiện và nhân rộng gương điển hình tiên tiến.

Thu Trang – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *