(kontumtv.vn) – Sáng 13/1, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Kon Tum Trần Bình Trọng đã chủ trì Hội nghị tổng kết tình hình triển khai thực hiện Đề án 02 -1133 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”, giai đoạn 2013 – 2016 trên địa bàn tỉnh.

DE AN 02-1133

Trong 4 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ Đề án 02 -1133 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”, giai đoạn 2013 – 2016 và đạt được những kết quả quan trọng. Đến nay, có 100% các huyện, thành phố; 80% các xã, phường, thị trấn thành lập “tổ nòng cốt” ở khu dân cư. Các địa phương đã tổ chức 80 lớp tập huấn cho hơn 5.000 lượt người là cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ Mặt trận và các “tổ nòng cốt”; tổ chức hơn 4.200 đợt tuyên tuyền, thu hút hơn 360.000 lượt người tham gia với các nội dung về Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam, các văn bản pháp luật, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

Thông qua việc triển khai Đề án, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ ở khu dân cư ngày càng được nâng cao; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng được khẳng định, góp phần giúp các địa phương giảm thiểu tình trạng khiếu nại tố cáo vượt cấp, tỷ lệ người dân vi phạm pháp luật giảm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương ngày càng ổn định.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *