(kontumtv.vn)-Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh 4 tháng đầu năm 2017 ước đạt gần 4.780 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: ngành thương nghiệp đạt gần 4.000 tỷ, chiếm gần 83% trong tổng mức; ngành lưu trú, ăn uống và du lịch đạt hơn 500 tỷ đồng, chiếm hơn 11%  trong tổng mức; ngành dịch vụ du lịch đạt hơn 290 tỷ đồng, chiếm hơn 6% trong tổng mức.

tong muc ban le

Nguyên nhân tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh  trong 4 tháng năm 2017 tăng so với cùng kỳ năm trước là do giá các mặt hàng tương đối ổn định và phù hợp với thu nhập của số đông người tiêu dùng nên sức mua tăng; một số doanh nghiệp kinh doanh thương mại đã tăng cường triển khai các chương trình khuyết mãi đối với một số mặt hàng, thay đổi mẫu mã và nâng cao chất lượng hàng hóa nhằm kích thích lượng tiêu dùng cũng như sức mua của người dân; mặt khác các ngành sản xuất khác đều phát triển ổn định, thu nhập của người dân trên địa bàn tỉnh tăng và chi tiêu cho đời sống cũng tăng lên đã làm cho tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng cao.

                                                                       Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *