(kontumtv.vn) – Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, lĩnh vực kinh tế của tỉnh Kon Tum có bước phát triển khá, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 – 2018 đạt 8,78%/năm, đạt hơn 97% mục tiêu Nghị quyết.

Cơ sở chế biến gỗ
Cơ sở chế biến gỗ

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng các ngành nông, lâm, thủy sản. Tỷ trọng các ngành công nghiệp – xây dựng tăng từ hơn 23% năm 2015 lên gần 26% năm 2018; thương mại – dịch vụ tăng từ hơn 39% năm 2015 lên gần 40% năm 2018; nông, lâm, thủy sản giảm từ hơn 30% năm 2015 xuống còn hơn 26% vào năm 2018. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2018 đạt hơn 2.800 tỷ đồng, đạt hơn 80% mục tiêu Nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ hơn 1.400 USD cuối năm 2015 lên hơn 1.700 USD vào cuối năm 2018, đạt hơn 68% mục tiêu Nghị quyết.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *