(kontumtv.vn) – Sáng 4/7, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Kon Tum, Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh thành phố đã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho chức việc tôn giáo, già làng, trưởng tộc khóa III, năm 2019.

THANH PHO KON TUM BOI DUONG KIEN THUC QUOC PHONG, AN NINH CHO CHUC VIEC TON GIAO, GIA LANG, TRUONG TOC NAM 2019

Trong thời gian 2 ngày, từ 4-5/7 các chức việc tôn giáo, già làng, trưởng tộc được truyền đạt 5 chuyên đề như: Một số vấn đề về phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các Luật Quốc phòng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam…

Việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh là nhiệm hết sức quan trọng, qua đó góp phần củng cố, nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước. Đồng thời giúp chức việc tôn giáo, già làng, trưởng tộc nhận rõ âm mưu, thủ đoạn hoạt động “Diễn biến hòa bình” từ đó củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.

CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *