(kontumtv.vn)Xác định kết cấu hạ tầng có ý nghĩa quyết định, tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, trong những năm qua, thành phố Kon Tum chú trọng tập trung nguồn vốn, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn đồng bộ.

Xây dựng bờ kè trên sông Đăk Bla
Xây dựng bờ kè trên sông Đăk Bla

Đến nay, thành phố Kon Tum có trên 80% hệ thống đường giao thông của các phường đã được nhựa hóa, bê tông hóa; gần 85% đường liên xã, 62% đường liên thôn, làng được cứng hóa đảm bảo lưu thông thuận lợi; trên 93% các tuyến đường trung tâm của các phường, xã có điện công lộ; hệ thống thủy lợi nội đồng ngày càng hoàn thiện, cơ bản đáp ứng nguồn nước tưới cho trên 1.200 ha đất sản xuất nông nghiệp; 100% người dân đã được sử dụng điện sinh hoạt và sản xuất…

Đối với hệ thống giáo dục và y tế, thành phố Kon Tum chú trọng ưu tiên đầu tư ngày càng hoàn thiện. Đến nay, hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân từng bước được kiện toàn với mạng lưới 21 trạm y tế cơ sở xã, phường, trong đó đã có 17/21 trạm đạt chuẩn các tiêu chí quốc gia về y tế. Thành phố cũng đã hoàn thiện Chương trình kiên cố hóa trường học với 84 đơn vị trường, phục vụ tốt nhu cầu học tập của trên 38.000 học sinh trên địa bàn. 

CTV Đình Quang

                                                                                   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *