(kontumtv.vn) – Trong những năm qua, với sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, cơ sở vật chất của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum đã từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, hiện vẫn còn tới gần 50% số phòng học trên địa bàn là bán kiên cố, tạm bợ, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của địa phương.

THANH PHO

Trong năm học 2016 – 2017, thành phố Kon Tum có 81 trường, đáp ứng nhu cầu học tập cho 35.555 học sinh tại ba cấp học gồm mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Trong tổng số 994 phòng học hiện còn tới 454 phòng học bán kiên cố, chiếm 45,7% và 22 phòng học tạm bợ, chiếm 2,2%. Bên cạnh đó, hầu hết các trường trên địa bàn thành phố thiếu nhà bộ môn, phòng thực hành thí nghiệm, nhà hiệu bộ thường được tận dụng tạm bợ, hoặc đã xuống cấp…

Năm học 2017 – 2018, UBND thành phố đang ưu tiên bố trí kinh phí và đẩy mạnh vận động các tổ chức xã hội chung tay từng bước xóa phòng học tạm trên địa bàn. Có như vậy, cơ sở vật chất ngành Giáo dục mới đáp ứng được nhu cầu, góp phần từng bước nâng cao chất lượng dạy và học của địa phương.

CTV Đình Quang

                                                                                  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *