(kontumtv.vn) – Sáng 14/1, UBND thành phố Kon Tum gặp mặt 269 cá nhân là già làng, thôn trưởng, công an viên và người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Kon Tum có 62 thôn, làng ĐBDTTS. Trong năm 2019, các già làng, thôn trưởng, công an viên và người có uy tín đã phát huy vai trò, trách nhiệm, đóng góp tích cực vào các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

THANH PHO KON TUM GAP MAT GIA LANG, THON TRUONG, CONG AN VIEN VA NGUOI CO UY TIN TRONG VUNG DONG BAO DTTS

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo thành phố mong muốn già làng, thôn trưởng, công an viên và người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong cộng đồng dân cư, vận động nhân dân tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá của đồng bào DTTS, xoá bỏ các tập tục lạc hậu, vận động con em đến lớp, có biện pháp giáo dục, ngăn ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thôn, làng.

Nhân dịp này, UBND thành phố khen thưởng 45 già làng, thôn trưởng, công an viên có thành tích xuất sắc trong công tác vận động quần chúng thực hiện tốt các chủ trương chính sách, pháp luật. Tặng 269 suất quà cho các vị già làng, thôn trưởng, công an viên và người có uy tín trên địa bàn thành phố.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *