(kontumtv.vn) – Vụ đông xuân 2016 – 2017, UBND thành phố Kon Tum đã chỉ đạo ngành khuyến nông địa phương tích cực triển khai các giải pháp chuyển dịch cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thổ những, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất trên cùng diện tích đất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Chuyển đổi trồng sắn trên diện tích lúa thiếu nước
Chuyển đổi trồng sắn trên diện tích lúa thiếu nước

Đến nay, thành phố Kon Tum đã hoàn thành chuyển đổi đất thiếu nước sang trồng mì cao sản, với diện tích trên 200 ha. Trong đó, xã Đăk Năng 85 ha,Vinh Quang 45 ha, Ngọc Bay 7 ha, Kroong hơn 30 ha và Đăk Cấm 4 ha. Qua kiểm tra, theo dõi, tất cả số diện tích chuyển đổi sang trồng sắn đều sinh trưởng, phát triển tốt. Ngành Nông nghiệp thành phố đang tích cực tổ chức tập huấn cho bà con kĩ thuật chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật.

Trong thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục tuyên truyền để nhân dân nâng cao nhận thức trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với địa hình, thổ nhưỡng; tập trung bám sát tình hình thực tế sinh trưởng, phát triển của giống sắn mới, xem xét nhân rộng mô hình trong những vụ tiếp theo.

CTV Trần Quang

                                                                              

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *