(kontumtv.vn) – Để có được môi trường đầu tư an toàn, hấp dẫn, thành phố Kon Tum cần chú trọng cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư; xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương; tiếp tục đầu tư vùng kinh tế động lực của tỉnh để có sức hấp dẫn đầu tư cao. Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệm thu hút đầu tư của thành phố Kon Tum năm 2016.

kon tum

Hội nghị nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế và các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố Kon Tum. Đồng thời mong muốn các đại biểu trao đổi kinh nghiệm trong công tác kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện cho nhà đầu tư sản xuất kinh doanh trên cơ sở quy định của pháp luật, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội theo hướng bền vững.

Hơn 100 đại biểu tham gia Hội nghị là lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo UBND thành phố Plei Ku, tỉnh Gia Lai và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Trao đổi tại Hội nghị, các đại biểu cho rằng, để thực hiện mục tiêu “xây dựng thành phố Kon Tum trở thành thành phố văn minh, hiện đại, đáng sống của khu vực Bắc Tây Nguyên”, việc kêu gọi, thu hút đầu tư vào thành phố đóng vai trò rất quan trọng. Để thực hiện vấn đề này, thành phố Kon Tum phải xác định các lĩnh vực ưu tiên đầu tư và thu hút đầu tư; có giải pháp về cơ chế, chính sách, biện pháp thu hút các nguồn vốn đầu tư. Trọng tậm là xây dựng môi trường chính trị – xã hội ổn định; đổi mới và tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư; chú trọng công tác xây dựng các loại quy hoạch, quản lý điều hành theo quy hoạch; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; triển khai các công cụ marketing địa phương…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy ghi nhận những nỗ lực của thành phố Kon Tum trong kêu gọi, thu thút đầu tư trên địa bàn trong thời gian qua, tuy nhiên kết quả thu hút đầu tư chưa cao. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy đề nghị, để thu hút đầu tư thành phố Kon Tum cần tập trung tạo quỹ đất; chú trọng thu hút đầu tư gắn với phát triển du lịch văn hóa cộng đồng; ưu tiên các dự án mang tính xã hội; đặc biệt cần tập trung chỉnh trang đô thị; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể trong quá trình thực hiện thủ tục và các nguồn vốn đầu tư.

                                                                      Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *