(kontumtv.vn) – UBND thành phố Kon Tum tổ chức họp đề nghị xét công nhận xã Đăk Năng đạt chuẩn nông thôn mới.

TP. KON TUM HOP DE NGHI XET CONG NHAN XA DAK NANG DAT CHUAN NONG THON MOI

Với sự quan tâm chỉ đạo của thành phố, sự đồng thuận hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Đăk Năng đã cơ bản đạt 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí Xây dựng nông thôn mới. Trong đó, 100% đường xã và đường từ trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; hơn 80% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới nước chủ động; tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn trên 98%; trên 70% trường học có cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia; 100% thôn có nhà văn hóa; trên 75% nhà ở dân cư đạt chuẩn theo quy định; thu nhập bình quân đầu người 35 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 4,5%; lao động có việc làm thường xuyên đạt 93%; tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 85%; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội đảm bảo.

CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *