(kontumtv.vn) – Ngày 1/7, thành phố Kon Tum đồng loạt tổ chức ra quân Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 tại 21 xã, phường.

THUY SAN NAM 2016

Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 nhằm thu thập 3 nhóm thông tin chủ yếu về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; nông thôn và cư dân nông thôn. Thành phố KonTum có 187 địa bàn điều tra toàn bộ với 17.335 hộ. Trong đó, 14 địa bàn điều tra mẫu với 126 hộ chính thức, 42 hộ dự phòng và 19 trang trại. Cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá thực trạng và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và những chuyển biến về kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ở nông thôn hiện nay.

Từ kết quả điều tra giúp cho các cấp ủy Đảng, chính quyền đưa ra những quyết sách phát triển đối với khu vực nông thôn, đồng thời thực hiện đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *