(kontumtv.vn) – Thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

THANH PHO KON TUM TO CHUC HOI NGHI RUT KINH NGHIEM CONG TAC TUYEN QUAN NAM 2019

Để làm tốt công tác tuyển quân, Hội đồng NVQS thành phố chỉ đạo Hội đồng NVQS xã, phường thực hiện tốt các quy trình, quy định. Qua quá trình khám sơ tuyển, Hội đồng NVQS thành phố đã phát 557 lệnh gọi công dân đủ điều kiện để khám tuyển NVQS. Trong đó, có 201 công dân đủ tiêu chuẩn về sức khỏe để nhập ngũ. Năm 2019, thành phố Kon Tum hoàn thành nhiệm vụ giao nhận quân với 170 chỉ tiêu, đảm bảo 100% kế hoạch quân số tỉnh giao.

Tại Hội nghị, Hội đồng NVQS thành phố chỉ ra một số hạn chế trong công tác tuyển quân năm 2019 như các cấp ngành, mặt trận, đoàn thể một số hội đồng NVQS xã, phường chưa phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền Luật NVQS và các quy định tuyển quân đến đông đảo nhân dân; tổ chức khám sơ tuyển, khám tuyển chưa phát hiện triệt để bệnh tật của công dân; công dân lợi dụng hình xăm, chữ xăm, sử dụng ma túy để trốn tránh NVQS vẫn còn xảy ra.

CTV Trọng Nghĩa 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *