(kontumtv.vn) – UBND thành phố Kon Tum đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2016.

DKXDDSVH

Trong năm qua, thành phố Kon Tum đã đẩy mạnh triển khai phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa sát với tình hình thực tế ở khu dân cư, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Phát huy sức mạnh của Đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, gia đình văn hóa được triển khai sâu rộng, góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội địa phương.

Hiện trên địa bàn thành phố đã xây dựng 5 nhà rông văn hóa cấp xã, 57 nhà rông tại các thôn, làng, 102 hội trường tổ dân phố, 1 quảng trường, 2 công viên và một số hoa viên. Có 100 đội văn nghệ quần chúng, 97 đội cồng chiêng, múa xoang. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn ngày càng phát triển. Trên địa bàn có 91 sân bóng chuyền, 51 sân bóng đá, có khoảng 35% người dân tham gia tập thể dục thể thao thường xuyên. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, thành phố triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình và địa phương.

CTV Minh Phượng – Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *