(kontumtv.vn) – Thành phố Kon Tum đã tổ chức sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ Đề án Giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020.

SO KET DANH GIA GIUA NHIEM KY THUC HIEN DE AN GIAM NGHEO GIAI DOAN 2016-2020

Sau 2 năm thực hiện Đề án Giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, thành phố Kon Tum đã tập trung các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, triển khai các chương trình, dự án như Chương trình 135; các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; truyền thông và giảm nghèo về thông tin; hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo và giám sát đánh giá chương trình; các chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo.

Thành phố đã đầu tư xây dựng 64 công trình cho các thôn đặc biệt khó khăn; nhân rộng mô hình chăn nuôi dê sinh sản. Từ năm 2016-2018 hỗ trợ trên 5.100 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo vay vốn phát triển sản xuất. Thành phố còn kịp thời hỗ trợ ăn trưa cho trẻ từ 3-5 tuổi, chi phí học tập cho học sinh theo Nghị định 86/CP; hỗ trợ học bổng cho học sinh khuyết tật thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; duy trì hỗ trợ khám chữa bệnh và phát thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo; xây mới và sửa chữa 8 căn nhà tình thương cho hộ nghèo; hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, tiền điện cho các đối tượng và hỗ trợ trực tiếp cho dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.

Sau 2 năm triển khai Đề án, số hộ nghèo trên địa bàn thành phố giảm đáng kể từ hơn 2.400 hộ (6,65%) xuống còn 2.135 hộ (5,6%).

CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *