Ra quân xây dựng đường giao thông nông thôn
Ra quân xây dựng đường giao thông nông thôn

(kontumtv.vn) – Từ đầu năm đến nay, thành phố Kon Tum đã tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án chuyển tiếp từ năm 2015. Đặc biệt các công trình, dự án trọng điểm và tiến độ giải ngân vốn các công trình, dự án chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ…Tính đến hết tháng 6/2016, giá trị giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thực hiện gần 57 tỷ đồng, đạt gần  42% kế hoạch.

Thành phố đã tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh doanh phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đồng thời tăng cường quản lí sử dụng đất, quản lí tài nguyên khoáng sản, quản lí, chấn chỉnh trật tự đô thị. Thành phố đã tập trung thực hiện tốt công tác chống hạn, hỗ trợ ứng cứu nhân dân vùng hạn hán; đẩy mạnh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

                                                                                      CTV Vi Phong

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *