(kontumtv.vn) – Thành ủy Kon Tum  vừa tổ Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường trên địa bàn thành phố.

TONG KET 10 NAM THUC HIEN HUONG DAN SO 35 CUA BAN TO CHUC TRUNG UONG

10 năm qua, thực hiện Hướng dẫn số 35 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự  xã, phường, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy các xã, phường thành lập chi bộ quân sự và đi vào hoạt động có nề nếp. Đến nay, thành phố có 21 chi bộ quân sự xã, phường; trong đó 14/21 chi bộ có chi ủy. Chi bộ quân sự  xã, phường đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quốc phòng – quân sự địa phương, thực hiện có hiệu quả xây dựng lực lượng dân quân xã, phường vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; phối hợp vận động quần chúng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác huấn luyện, diễn tập, tuyển quân được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ngày càng chặt chẽ; bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, đủ số lượng và đạt chất lượng.

Thời gian tới, các địa phương, đơn vị tiếp tục kiện toàn, củng cố chi bộ quân sự phường, xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong lực lượng quân sự xã, phường; đồng thời duy trì nghiêm túc nề nếp sinh hoạt đảng, xây dựng chi bộ quân sự xã, phường trong sạch vững mạnh.

                                                                  CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *