(kontumtv.vn) – UBND thành phố Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2015.

TDDKXDDSVH

Sau 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2015, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân thành phố Kon Tum ngày được nâng cao. Đã xuất hiện nhiều gương sản xuất kinh doanh giỏi, cán bộ tận tụy, nhiều gương người tốt việc tốt. Nhân dân trên địa bàn tích cực chung sức xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, hàng năm đóng góp trên 2 tỷ đồng bê tông hóa đường giao thông, sửa chữa nhà rông văn hóa, hội trường khu dân cư, cùng các hoạt động nhân đạo, từ thiện…Tích cực thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, các giá trị văn hóa được bảo tồn, phát huy. Đồng thời, thành phố thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Năm 2015 có 29.000 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 149/182 khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngày càng phát triển, tỷ lệ người tham gia tập thể dục thể thao thường xuyên đạt khoảng 35%. Hiện thành phố có 142 sân bóng đá, bóng chuyền, 57 nhà rông văn hóa và 87 đội cồng chiêng, múa xoang thường xuyên hoạt động.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trọng tâm là phong trào xây dựng gia đình, khu dân cư, cơ quan đơn vị văn hóa. Phấn đấu đến năm 2020 có 85% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, duy trì và giữ vững 80% khu dân cư văn hóa, trên 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng đạt văn hóa, 100% xã, phường đạt xã văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 40% tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên.

CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *