(kontumtv.vn) – UBND thành phố Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá 4 năm thực hiện thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

TO CAO

Sau 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, thành phố Kon Tum đã tiếp nhận tổng số 2.460 đơn các loại của công dân. Trong đó, tại UBND thành phố tiếp nhận 1.744 đơn; tại 21 xã, phường trên địa bàn tiếp nhận 716 đơn. Các đơn khiếu nại, tố cáo tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đất đai, tranh chấp kinh tế, đền bù giải phóng mặt bằng…

Những năm qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND thành phố, công tác thụ lý, giải quyết đơn tố cáo đã được đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo đã quy định. Qua đó, sau hơn 4 năm thi hành, UBND  thành phố đã trực tiếp tổ chức tiếp công dân, đối thoại và giải quyết hơn  1.300 đơn thuộc thẩm quyền, chiếm tỷ lệ 75,8% đơn tiếp nhận. Qua đó, giúp công dân hiểu được đầy đủ chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao ý thức tự giác thực hiện sống và làm việc theo pháp luật.

Kết thúc Hội nghị, UBND thành phố đã trao thưởng cho 4 cá nhân và 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật trên địa bàn.

                                                                                       CTV Trần Quang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *