(kontumtv.vn) – Từ ngày 1/7 đến 30/7, thành phố Kon Tum tổ chức Tổng điều tra kinh tế đợt 2 năm 2017. Để đảm bảo đạt kết quả tốt trong đợt điều tra này, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp sát với tình hình thực tiễn của địa phương.

Phát huy kết quả trong cuộc Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 1 năm 2017, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố Kon Tum triển khai giai đoạn 2 đối với kinh tế cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, với nhiều giải pháp thiết thực. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, tạo điều kiện cho điều tra viên phỏng vấn ghi phiếu đúng tiến độ quy định; tỷ lệ đơn vị điều tra và độ chính xác của thông tin. Bà Nguyễn Thị Nga, kinh doanh cà phê giải khát (513 Hùng Vương, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum) nói: “Gia đình tôi kinh doanh cà phê, giải khát nhỏ lẻ, được thông tin tuyên truyền của Ban Chỉ đạo điều tra, thống kê của địa phương, tôi cũng cung cấp thông tin đầy đủ để cùng phối hợp làm việc cho hiệu quả”.

Điều tra kinh tế tại hộ kinh doanh
Điều tra kinh tế tại hộ kinh doanh

Trong đợt Tổng điều tra này, các nội dung phỏng vấn trực tiếp, điều tra ghi phiếu gồm: Cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể; cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể hoạt động công nghiệp; cơ sở kinh doanh vận tải, kho bãi; cơ sở bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô và xe có động cơ khác; cơ sở kinh doanh lưu trú, ăn uống và một số dịch vụ khác. Để cuộc Tổng điều tra đạt kết quả tốt, Ban Chỉ đạo thành phố Kon Tum chỉ đạo rà soát, lập danh sách tuyển chọn 47 tổ trưởng, 328 điều tra viên tại ngay tại địa bàn 21 xã, phường và tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ nhằm tạo thuận lợi trong quá trình triển khai.

Chị Lê Thị Vĩnh Phú, tổ trưởng tổ điều tra kinh tế cá thể phường Quang Trung, thành phố Kon Tum. Ông Đặng Văn Trường, điều tra viên địa bàn tổ 9, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum cho biết: “Các điều tra viên đã trực tiếp đến từng hộ, phỏng vấn, ghi phiếu theo đúng trình tự. Đa số các hộ kinh doanh cá thể nhỏ lẻ đều sẵn sàng hợp tức vì các điều tra viên là người địa phương ở tại từng cụm dân cư, các tổ dân phố. Vì vậy người dân trả lời tương đối chính xác”.

Song song với việc tổ chức các lớp tập huấn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai việc phỏng vấn, ghi phiếu thông tin đối với trên 12.000 hộ kinh doanh cá thể và 37 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn. Ông Vũ Duy Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê, Phó Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố Kon Tum cho biết: “Công tác chỉ đạo của Ban tập trung trọng tâm một số vấn đề sau: Thứ nhất là công tác tuyển chọn điều tra viên thì phải là người có trình độ văn hóa, am hiểu địa bàn và có kiến thức về kinh tế. Thứ hai là Ban Chỉ đạo thành phố chỉ đạo sát sao, quyết liệt đối với các Ban Chỉ đạo 21 xã, phường cũng như các tổ trưởng, điều tra viên. Thứ ba là Ban Chỉ đạo sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để hướng dẫn cho điều tra viên thực hiện cho tốt các nội dung thu thập thông tin ghi theo phiếu”.

Kết quả cuộc Tổng điều tra nhằm đánh giá một cách toàn diện, khách quan về thực trạng hoạt động các cơ sở kinh tế cá thể, số lượng lao động, kết quả sản xuất kinh doanh… giúp địa phương xây dựng chính sách phù hợp, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển bền vững.

CTV Đình Quang – Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *