(kontumtv.vn) – Thành phố Kon Tum tổ chức chương trình truyền thông công tác bảo vệ trẻ em năm 2018 cho các bậc cha mẹ, người nuôi dưỡng trẻ em và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt tại phường Thống Nhất.

THANH PHO KON TUM TRUYEN THONG CONG TAC BAO VE TRE EM NAM 2018

Với hình thức tham vấn, nói chuyện chuyên đề về luật pháp, các chính sách và quy định về bảo vệ và chăm sóc trẻ em, kỹ năng phòng ngừa trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, những quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quyền trẻ em, chương trình giúp nâng cao nhận thức cho các bậc cha mẹ và người nuôi dưỡng trẻ em thực hiện tốt việc chăm sóc, giáo dục trẻ em; tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh, bảo vệ trẻ em giảm nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; chú trọng bảo vệ trẻ em để không bị xâm hại…Đồng thời giúp trẻ em có ý thức tốt hơn, chăm ngoan, học giỏi, làm nhiều việc có ý nghĩa cho gia đình và cộng đồng.

Trong đợt này thành phố tổ chức truyền thông tại 4 xã, phường có hệ thống bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng gồm phường Thống Nhất và các xã Vinh Quang, Chư Hreng, Ya Chim.

 CTV Minh Phượng – Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *