(kontumtv.vn) – Huyện ủy Đăk Tô, Huyện ủy Kon Plông vừa tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành.

Trong đợt trao Huy hiệu Đảng lần này, trên địa bàn huyện Đăk Tô có 8 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng từ 40 đến 55 tuổi Đảng. Lễ trao Huy hiệu Đảng được tổ chức tại các địa phương có các đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng. Tại lễ trao Huy hiệu Đảng, lãnh đạo Huyện ủy mong muốn các đảng viên tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, giữ vững phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống, làm tốt việc nêu gương ở khu dân cư; tuyên truyền, vận động người thân và nhân dân khu dân cư đoàn kết, đồng lòng thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đề ra, góp phần chung tay xây dựng huyện Đăk Tô ngày càng vững mạnh.

Trên địa bàn huyện Kon Plông có 5 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng từ 30 đến 55 tuổi đảng. Các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đều là những đảng viên ưu tú, từng tham gia chiến đấu tại các chiến trường và tham gia công tác xã hội tại địa phương. Qua quá trình công tác, các đảng viên luôn nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương; động viên con cháu, nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội huyện Kon Plông./.

Thanh Tùng – Đức Thắng – Thiều Vân – Phạm Trọng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *