(kontumtv.vn) – Trong Qúy I năm 2022, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có hơn 65.000 hồ sơ thủ tục hành chính  được giải quyết sớm và đúng hạn, chiếm tỷ lệ trên 93%.

Qúy I năm 2022, toàn tỉnh có trên 77.200 hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), với 6.000 hồ sơ trực tuyến, 71.200 hồ sơ trực tiếp và bưu chính. Trong đó, đã giải quyết trên 65.000 hồ sơ sớm và đúng hạn; hơn 4.200 hồ sơ trễ hạn, chủ yếu là do thao tác kết thúc không kịp thời so với bản giấy; số hồ sơ còn lại đang trong thời hạn giải quyết.

Thời gian qua, việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử cũng luôn được đẩy mạnh. Kết quả, trong 3 tháng đầu năm, tổng số Dịch vụ công (DVC) trực tuyến đã được cập nhật, cung cấp trên Cổng DVC của tỉnh là hơn 1.200 dịch vụ; cung cấp, tích hợp trên Cổng DVC quốc gia trên 1.000 DVC trực tuyến.

Hiện các địa phương, đơn vị đang tiếp tục triển khai cải cách TTHC, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiên các giao dịch./.

Cát Tiên – Văn Hiển

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *