(kontumtv.vn) – Đảng ta luôn coi trọng vai trò đặc biệt của đội ngũ trí thức và văn nghệ sĩ, được thể hiện rất rõ trong các Nghị quyết đã ban hành.

Sáng 12/2, (tức ngày 24 Tết Ất Mùi), tại trụ sở Trung ương Đảng, trong không khí chuẩn bị đón chào năm mới Ất Mùi và kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng, Ban Bí thư tổ chức gặp gặp mặt các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu cả nước. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Ban Bí thư tổ chức cuộc gặp mặt này.

Các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ giới trí thức và văn nghệ sĩ tiêu biểu

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Đặng Vũ Minh và Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam Hữu Thỉnh cùng các đại biểu bày tỏ niềm vinh dự và cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ban Bí thư gặp mặt các nhà khoa học, trí thức, các văn  nghệ sĩ vào dịp trước Tết Nguyên đán, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với các trí thức và văn nghệ sĩ.

Các ý kiến phát biểu đều vui mừng trước những thành tựu mà nước ta đạt được trong năm 2014; thể hiện sự tâm huyết và trách nhiệm của giới trí thức và văn nghệ sĩ đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có những vấn đề lớn như vấn đề phát triển kinh tế- xã hội bền vững, bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn, nuôi dưỡng và bảo lưu bền vững văn hóa và cốt cách người Việt Nam. Các ý kiến cũng đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục có cơ chế, chính sách phù hợp để các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ phát huy sức sáng tạo, cống hiến công sức và trí tuệ nhiều hơn nữa cho Tổ quốc.

Tổng Bí thư gặp gỡ giới trí thức và văn nghệ sĩ tiêu biểu

Trong không khí gần gũi, thân mật, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn những ý kiến rất trách nhiệm của các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ. Thông báo những nét lớn về tình hình trong nước và quốc tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết những thành tựu lớn của đất nước trong năm 2014 là công lao của toàn Đảng, toàn dân, trong đó đóng góp lớn lao của các trí thức, văn nghệ sĩ.

Đảng ta luôn coi trọng vai trò đặc biệt của đội ngũ trí thức và văn nghệ sĩ, được thể hiện rất rõ trong các Nghị quyết của Đảng từ trước tới nay và các Nghị quyết mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành liên quan tới xây dựng đội ngũ trí thức, phát triển văn hóa và con người Việt Nam, giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ. Đảng ta luôn luôn khẳng định tri thức bao giờ cũng là nền tảng của tiến bộ xã hội. Đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt để sáng tạo và truyền bá tri thức này trong cuộc sống.

Trong năm vừa qua và những năm trước đây, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức của nước ta tiếp tục nêu cao vai trò, vị trí của mình, và phát huy truyền thống, kinh nghiệm đã đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp phát triển đất nước, bám  sát thực tiễn, nghiên cứu khoa học, đề xuất ra những công trình, đưa khoa học công nghệ tiên tiến vào. Văn học nghệ thuật có những tác phẩm sáng tạo mới được công chúng hoan nghênh. Nói đến trí thức còn là nói đến đội ngũ những người làm khoa học xã hội những người tham mưu, đề xuất, phản biện, thẩm định các đường lối, chủ trương, chính sách…

Tổng Bí thư nêu rõ: Năm 2015 là một năm rất quan trọng với nhiều sự kiện trọng đại của dân tộc; năm tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng và là nửa thời gian thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2010-2020. Cả nước phải chung sức để thực hiện các mục tiêu mà Đại hội Đảng đã đề ra; giữ vững ổn định, môi trường hòa bình, ổn định, giữ vững độc lập chủ quyền và đẩy mạnh hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Thực tiễn sinh động của công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và cuộc sống của nhân dân là môi trường “đầy hứng cảm” cho giới khoa học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn nghệ sĩ sáng tạo, sáng tác.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng những đề xuất, tâm tư của các trí thức, văn nghệ sĩ nêu ra là xác đáng. Trên tinh thần tin cậy, cởi mở, Đảng, Nhà nước và cá nhân Tổng Bí thư luôn luôn mong muốn được lắng nghe những ý kiến như vậy để có thể làm tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thiện các chủ trương, đường lối, chính sách. Tổng Bí thư mong rằng giới trí thức và văn nghệ sĩ sẽ tham gia giám sát và phản biện xã hội một cách đúng đắn, trách nhiệm và có chất lượng cao.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư chúc các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ cả nước bước sang năm mới Ất Mùi mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, có nhiều sáng tạo mới, đồng hành cùng dân tộc xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, tươi đẹp./.

Vũ Duy/VOV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *