(kontumtv.vn) – Sáng 5/1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chủ trì Hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Ngọc Trung; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Năm 2016, hệ thống dân vận các cấp đã được củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ tham mưu công tác dân vận ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; nhận thức của hệ thống chính trị đối với vị trí, vai trò của công tác dân vận được nâng lên; chính quyền các cấp chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội và triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đẩy mạnh có kết quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình Dân vận khéo. Ngành Dân vận sớm triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy tốt vai trò tham mưu cho Trung ương và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận…, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội.

Triển khai công tác dân vận năm 2017, Ban Dân vận Trung ương xác định tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai thực hiện và tăng cường kiểm tra chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phương về công tác dân vận; tham mưu cấp ủy Đảng và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội hướng mạnh về cơ sở, vận động các tầng lớp nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017; Ban Dân vận Trung ương và các địa phương phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan tham mưu tổng kết và thực hiện một số đề án của Trung ương; tham mưu cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của chính quyền; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ đề ra cần tập trung giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là trong xây dựng cơ chế, chính sách cần quán triệt thực hiện nghiêm túc nguyên tắc mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phải thuận với lòng dân, xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh; các cấp ủy phải coi trọng và dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; có những biện pháp cụ thể và tích cực quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tổng kết và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *