(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Kế hoạch triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum – DDCI năm 2021.

Theo kế hoạch, có 2 nhóm đối tượng được đánh giá gồm 12 sở, ban, ngành và 10 huyện, thành phố. Phạm vi khảo sát là các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, trong đó dự kiến khảo sát khoảng 1.200 doanh nghiệp, 600 hộ kinh doanh, hợp tác xã.

UBND tỉnh cũng đưa ra 8 chỉ số DDCI gồm tính minh bạch; tính năng động; chi phí thời gian; chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng; hỗ trợ doanh nghiệp; thiết chế pháp lý; vai trò người đứng đầu.

Dự kiến, việc triển khai DDCI là từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022 với các hình thức khảo sát như qua thư, có thể gửi và nhận phiếu khảo sát qua đường bưu chính, email hoặc khảo sát trực tiếp. Qua đó, nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh đến các sở, ban, ngành và địa phương; tạo kênh thông tin rộng rãi, minh bạch để doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã tham gia xây dựng chính quyền; xác định những điểm nghẽn, nhân rộng mô hình hay trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động triển khai kế hoạch nghiêm túc, khách quan; đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Cát Tiên – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *