(kontumtv.vn) – Sáng 5/1, Ban Chỉ đạo Chương trình hành động Vì trẻ em tỉnh Kon Tum đã họp đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu vì trẻ em trong Chương trình hành động Vì trẻ em năm 2017 và xác định phương hướng, giải pháp trọng tâm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình hành động Vì trẻ em tỉnh Trần Thị Nga chủ trì cuộc họp.

TRIEN KHAI CHUONG TRINH HANH DONG VI TRE EM

Năm 2017, thực hiện các mục tiêu chương trình trẻ em, cơ quan thường trực là Sở LĐ-TB&XH và các sở, ngành, đoàn thể, địa phương đã tăng cường các giải pháp tích cực, thực hiện giảm 0,5% tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt so với năm 2016; tỷ suất tử vong trẻ dưới 01 tuổi giảm 1,1‰ so với năm 2016; tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi giảm còn dưới 23%; tiêm chủng mở rộng đạt 97% kế hoạch đề ra; trẻ em ở hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh tăng 1,2 % so với năm 2016; trẻ trong độ tuổi mẫu giáo, tiểu học được đi học đạt từ 89-100%;  75% trẻ em tham gia hoạt động vui chơi, giải trí ở 143 điểm vui chơi cho trẻ em cấp tỉnh, huyện, xã, trường học.

Ban Chỉ đạo xác trong năm 2018 phấn đấu giảm 0,5% tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn so với năm 2017; tiếp tục duy trì 41 xã, phường, thị trấn có hệ thống bảo vệ trẻ em tại cộng đồng; phấn đấu đạt mục tiêu cấp xã có 50 đơn vị đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Đồng thời duy trì và nâng cao tỷ lệ các mục tiêu đã đạt được thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, can thiệp trợ giúp trẻ em.

Kết luận cuộc họp,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình hành động Vì trẻ em tỉnh biểu dương sự nỗ lực của các sở, ngành thực hiện có hiệu quả các mục tiêu vì trẻ em năm 2017. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2018, các thành viên Ban Chỉ đạo cần đề ra các giải pháp tích cực hơn nhằm đảm bảo triển khai, phát triển các mục tiêu vì trẻ em theo hướng tích cực, mang tính bền vững; duy trì, phát huy hiệu quả hơn nữa hệ thống xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; vận động nhiều hơn nữa các tổ chức, cá nhân quan tâm, hỗ trợ nguồn kinh phí cho các dự án, chương trình vì trẻ em để thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong thời tới.

Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *