(kontumtv.vn) – Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản chỉ đạo mới của UBND tỉnh về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2016 – 2020 cho lãnh đạo Phòng LĐ,TB&XH các huyện, thành phố và cán bộ làm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong tỉnh.

SOC TRE EM

Ngoài việc đánh giá kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016, Hội nghị tập trung triển khai các Kế hoạch của UBND tỉnh và Hướng dẫn của Sở LĐ,TB&XH tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hành động Vì trẻ em và  Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 – 2020; Chương trình Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em và phòng chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 – 2020 và một số nội dung hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí bảo vệ trẻ em tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020.

Qua đó nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp, ngành, nhất là trong hệ thống bảo vệ, chăm sóc trẻ em của tỉnh, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong giai đoạn 2016 – 2020. Phấn đấu đến năm 2020, số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng đạt 86,5% theo tiêu chí mới; có trên 40% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em; nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, vui chơi, giải trí; đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường, quyền tham gia của trẻ em; ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ xâm hại, lạm dụng trẻ em, giảm đến mức thấp nhất tai nạn thương tích trẻ em và trẻ em vi phạm pháp luật; từng bước giảm khoảng cách chênh lệch và điều kiện sống giữa các nhóm trẻ, giữa trẻ em vùng thuận lợi và vùng khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em.

 Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *