(kontumtv.vn) – “Các cấp ủy Đảng, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp”, đó là một trong những nội dung được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào sáng ngày 21/1.

Dự tại điểm cầu của tỉnh Kon Tum có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn và các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh.

Hội nghị đã phổ biến Chỉ thị của Bộ Chính trị, của Thủ tướng Chính phủ về lãnh đạo triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các văn bản hướng dẫn chi tiết về quy trình bầu cử. Theo kế hoạch, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là ngày chủ nhật, 23 tháng 5 năm 2021.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia đề nghị, sau hội nghị này các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo triển khai công tác bầu cử đúng theo các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để nhân dân lựa chọn bầu trong nhiệm kỳ sắp tới. Qua đây, đề cao và phát huy quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau hội nghị của Trung ương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị Ủy Ban bầu cử các huyện, thành phố thực hiện theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; chủ động, khẩn trương triển khai kế hoạch để công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra đúng thời gian quy định. Nếu có vấn đề vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ, cơ quan Thường trực Ủy Ban bầu cử tỉnh để kịp thời xử lý.

Ngọc Chí – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *