(kontumtv.vn) – Định kiến về giới vẫn còn khá phổ biến trong nhân dân, kể cả trong một bộ phận cán bộ, công chức; tình trạng bạo lực giới, bạo lực gia đình vẫn còn xảy ra và nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em gái. Vấn đề đáng quan tâm này đã được các thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Kon Tum quan tâm thảo luận tại cuộc họp đánh giá công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2017. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh điều hành cuộc họp.

TRIEN KHAI NHIEM VU CONG TAC BINH DANG GIOI...

Năm 2017, thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật về bình đẳng giới, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về bình đẳng giới đã được nâng lên rõ rệt. Đa số cán bộ, công chức, viên chức và phụ nữ trong các gia đình, đặc biệt là các gia đình  vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã ý thức được quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Công tác cán bộ nữ đã được đưa vào nghị quyết và chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể; công tác quy hoạch cán bộ phụ nữ các cấp của tỉnh có bước chuyển biến cả về chất lượng, số lượng. Trong các lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm, y tế, giáo dục, gia đình …phụ nữ ngày càng thể hiện rõ vị trí, vai trò của mình, tự vươn lên để khẳng định năng lực của mình. Tuy nhiên, định kiến về giới vẫn còn khá phổ biến trong nhân dân, kể cả trong một bộ phận cán bộ, công chức; tình trạng bạo lực giới, bạo lực gia đình vẫn còn xảy ra và nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em gái… Trước thực trạng này, các thành viên trong Ban Chỉ đạo đã thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trong năm 2018.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga đề nghị, trong thời gian tới các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ thuộc lĩnh vực ngành phụ trách; đẩy mạnh lồng ghép công tác tuyên truyền và nâng cao hiệu quả tuyên truyền Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ; tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ. Cấp huyện, thành phố cần xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát  với tình hình thực tế ở địa phương.

 Thanh Tùng – Công Luận

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *