(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho ĐBDTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” huyện Đăk Hà đã tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Trong năm 2021, UBND huyện đã hỗ trợ 44 hộ DTTS nghèo, cận nghèo xây dựng và phát triển mô hình nuôi cá nước ngọt; hỗ trợ cây, con giống cho 131 hộ cải tạo vườn tạp. UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội huyện đã huy động được 46 triệu đồng hỗ trợ cho 221 hộ DTTS nghèo và 144 hộ cận nghèo phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với tập huấn KHKT, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến các mặt hàng nông sản.

Ngoài ra, các xã, thị trấn đã linh động triển khai và huy động được trên 330 triệu đồng hỗ trợ, giúp đỡ hộ DTTS về vốn, kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi; duy trì nhiều mô hình tổ – hội nghề nghiệp; hướng dẫn quy trình chế biến và liên kết tìm đầu ra cho các mặt hàng nông sản… với tổng số 497 hộ nghèo và 380 hộ cận nghèo tham gia.

Cuộc vận động bước đầu đã làm thay đổi nhận thức, ý thức tự giác của người DTTS trong việc phát triển kinh tế gia đình; thực hành tiết kiệm, biết tính toán trong đầu tư sản xuất; phát triển nghề phụ; bài trừ các hủ tục lạc hậu trong ma chay, cưới hỏi… Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 5,44%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm xuống còn 8,3%.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *