(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch 524 về triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025”. Theo Kế hoạch triển khai thực hiện, ưu tiên cho phụ nữ thuộc đối tượng hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc thiểu số, khuyết tật, nạn nhân bạo lực gia đình, gia đình chính sách và phụ nữ sống tại địa bàn chuyển đổi đất nông nghiệp.

Mô hình phát triển nông nghiệp của phụ nữ
Mô hình phát triển kinh tế của phụ nữ

Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025” được triển khai thực hiện nhằm thực hiện mục tiêu hỗ trợ phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; phụ nữ có nhu cầu khởi sự kinh doanh; các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ sẽ được hỗ trợ khởi nghiệp.

Đề án được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 2017 đến 2020, với mục tiêu hỗ trợ 100 dự án, ý tưởng của phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; hỗ trợ thành lập 4 tổ hợp tác và 2 hợp tác xã do phụ nữ quản lý; tư vấn, hỗ trợ thành lập 5 doanh nghiệp do nữ làm chủ; xây dựng thí điểm 06 mô hình tuyên truyền tại cộng đồng tại 4 địa phương. Giai đoạn 2 từ năm 2021 đến năm 2025 với mục tiêu hỗ trợ 200 dự án, ý tưởng của phụ nữ về khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; hỗ trợ thành lập 10 tổ hợp tác và 5 hợp tác xã do phụ nữ quản lý; tư vấn, hỗ trợ thành lập 5 doanh nghiệp do nữ làm chủ; nhân rộng mô hình tuyên truyền tại cộng đồng tại các huyện/thành phố.

Thanh Tùng – Công Luận

 

                                                                                          

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *