(kontumtv.vn) – Tỉnh Kon Tum có 08 xã nằm trong phạm vi triển khai Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới,vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 của Chính phủ.

TRIEN KHAI DE AN HO TRO THON CUA CAC XA DAC BIET KHO KHAN,.....

Đó là các xã Đăk Plô, Đăk Nhoong, Đăk Long của huyện Đăk Glei; xã Rờ Kơi, Mô Rai huyện Sa Thầy và Ia Tơi, Ia Dom, Ia Dal huyện Ia H’Drai.

 Tỉnh phấn đấu trong năm nay, 100% các thôn trong phạm vi triển khai đề án có hương ước, quy ước được người dân thông qua và cam kết thực hiện, 100% Ban phát triển thôn, bí thư chi bộ, trưởng thôn và người có uy tín  trong cộng đồng được đào tạo, tập huấn kỹ năng phát triển  cộng đồng; 100% số thôn trong phạm vi đề án hoàn thành xây dựng kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 được phê duyệt. Phấn đấu đến năm 2020, tối thiểu 50% số thôn thuộc phạm vi đề án  được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 386 của UBND tỉnh; có mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả gắn với liên kết vùng nguyên liệu hoặc mô hình phát triển làng văn hóa cộng đồng hoặc mô hình mỗi xã một sản phẩm;cơ bản hoàn thành một số công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Gần 60 tỷ đồng vốn dự phòng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới ngân sách Trung ương được đầu tư thực hiện đề án tại địa bàn tỉnh.

 Nghĩa Hà – Ngọc Chí

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *