(kontumtv.vn) – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị triển khai Dự án Thiết kế kỹ thuật – dự toán lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các công ty lâm nghiệp.

DIA CHINH

Dự án Thiết kế kỹ thuật – dự toán lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các công ty lâm nghiệp được thực hiện tại 7 công ty lâm nghiệp, thuộc địa bàn 41 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh và đo đạc bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đối với diện tích đất các công ty TNHH MTV lâm nghiệp chuyển về địa phương quản lý. Tổng chiều dài đường ranh giới của các công ty lâm nghiệp cần đo đạc, cắm mốc là 3.227 km, khối lượng mốc cần cắm là 3.552 mốc, cấp 339 giấy chứng nhận. Tổng diện tích lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đối với diện tích đất các công ty TNHH MTV lâm nghiệp chuyển về địa phương quản lý là hơn 23.200 ha, số giấy chứng nhận cần cấp là 9.294 giấy.

Mục đích của dự án nhằm xây dựng được bộ bản đồ địa chính đồng bộ trên cơ sở hệ tọa độ quốc gia VN – 2000 cho tất cả các công ty lâm nghiệp. Đồng thời, xác định vị trí tiếp giáp giữa đất của công ty lâm nghiệp với đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân, xác định tất cả các khoảnh đất của các công ty lâm nghiệp đang quản lý, xác định rõ diện tích, vị trí để tính tiền thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty lâm nghiệp, hộ gia đình và cá nhân.

Ngọc Chí – Đức Thắng

          

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *