Công trình nước sinh hoạt phục vụ làng ĐBDTTS
Công trình nước sinh hoạt phục vụ làng ĐBDTTS

(kontumtv.vn) – Triển khai thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, an toàn khu, các thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc dự án thành phần của Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã và đang triển khai 4 dự án quan trọng nhằm góp phần thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Bao gồm Dự án hỗ trợ sản xuất, Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng, Duy tu, bảo dưỡng các công trình sau đầu tư và Dự án Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở.

Thông qua Dự án hỗ trợ sản xuất và Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng, nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số đã được hỗ trợ giống cây trồng, hỗ trợ làm chuồng trại, xây dựng mô hình phát triển sản xuất, hỗ trợ nông cụ phục vụ sản xuất. Nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đầu tư làm đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, công trình điện sinh hoạt, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học, công trình nước sinh hoạt…

Nhìn chung các loại giống cây trồng, vật nuôi, vật tư phục vụ sản xuất, các công trình đầu tư xây dựng đều phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và nâng cao đời sống của bà con đồng bào dân tộc thiểu số.

Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *