Hội thảo về bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng
Hội thảo về bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng

(kontumtv.vn) – Từ năm 2011 đến nay, mô hình bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng đã được triển khai và nhân rộng tại 41 xã, phường, thị trấn trên địa bàn  tỉnh Kon Tum. Hoạt động truyền thông, tham vấn và giúp đỡ của các cán bộ, đội ngũ cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại thôn, làng, tổ dân phố đã góp phần giúp  trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tự vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, giảm thiểu trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Năm 2016, mô hình được tiếp tục triển khai nhân rộng tại xã Vinh Quang, xã Đăk Blà và phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum. Tại Hội thảo triển khai hệ thống bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng do sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức vào ngày 3/3, cán bộ và đội ngũ cộng tác viên bảo vệ trẻ em của 3 xã, phường này được nghe báo cáo về chức năng, nhiệm vụ của hệ thống bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng và thảo luận các vấn đề liên quan, từ đó đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên địa bàn.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *