(kontumtv.vn) – Chiều 25/6, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, triển khai Quyết định kiểm tra của Ban Bí thư về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và một số quy định liên quan.

TRIEN KHAI QUYET DINH  KIEM TRA CUA BAN BI THU

Dự và làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng; các Phó Bí thư Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum.

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư sẽ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum và 5 tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và một số quy định của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tại buổi làm việc đầu tiên, Đoàn kiểm tra đã nghe Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả công tác lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4 khóa 12 và các Quy định về nêu gương trên địa bàn; nêu bật những kết quả đạt được; những cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của địa phương và những mặt còn hạn chế, khuyết điểm trong việc tổ chức thực hiện thời gian qua; những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Kon Tum trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và  các quy định về nêu gương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện nghiêm túc các nội dung theo quy định, báo cáo bám sát Đề cương của đoàn Kiểm tra. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy tham dự các buổi làm việc của Đoàn kiểm tra tại các tổ chức đảng trực thuộc để làm rõ thêm những nội dung cần kiểm tra.

Quang Mẫn – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *