(kontumtv.vn) – Ngày 06/3, Bộ Tài Nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật Đất đai. Chủ trì Hội nghị ở điểm cầu Trung ương có Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh.

Luật Đất đai được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 18/01/2024. Luật gồm 16 chương, 260 điều, trong đó, sửa đổi, bổ sung 180/212 điều của Luật Đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 điều.

Luật có sự cải tiến về mặt bố cục và có nhiều điểm mới. Nổi bật, trong chương I, về quy định chung đã bổ sung quy định về người sử dụng đất để thống nhất với quy định của Bộ luật Dân cư, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Quốc tịch, Luật Đầu tư; không phân biệt công dân Việt Nam định cư trong nước hay ở nước ngoài trong tiếp cận đất đai. Trong chương II, bổ sung 1 mục quy định về quyền và nghĩa vụ của Công dân đối với đất đai; bổ sung 01 điều quy định về vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tham gia xây dựng, phản biện chính sách pháp luật về đất đai… Chương V, được hoàn thiện theo hướng đổi mới quy trình, nội dung, phương pháp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; phân cấp cho Thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, lồng ghép nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh vào nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; giao cho địa phương trong việc xác định các chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất của địa phương mình…

Việc tổ chức Hội nghị nhằm giúp cho các đơn vị, địa phương nắm rõ nội dung của Luật Đất đai. Từ đó, triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong thực tiễn./.

Cát Tiên – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *