(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống thiên tai theo Báo cáo số 49 ngày 12/3/2021 của Tỉnh ủy.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tăng cường lãnh, chỉ đạo công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống hạn hán và tuyên truyền, phổ biến, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho nhân dân để chủ động phòng ngừa, ứng phó; đẩy mạnh đào tạo năng lực phòng, chống thiên tai cho các cán bộ chuyên trách và lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Mặt khác, rà soát đầu tư, nâng cấp thiết bị, cơ sở phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo thiên tai, hiện đại hóa các trạm quan trắc và xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, ngập lụt cho các địa phương. Đồng thời cân đối, ưu tiên bố trí nguồn lực để thực hiện các dự án tu bổ, nâng cấp công trình phòng chống thiên tai; thực hiện trồng rừng phòng hộ đầu nguồn, các dự án kè chống sạt lở bờ sông nhằm tăng cường khả năng thoát lũ, chống ngập. Bên cạnh đó, triển khai các dự án xây dựng, nâng cấp hồ chứa nước; sửa chữa nâng cấp các công trình thủy lợi phục vụ cấp nước chống hạn và huy động các nguồn lực xã hội hóa ngoài ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, phòng chống thiên tai. UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT phối hợp với các sở, ngành liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện công tác phòng, chống thiên tai thời gian tới theo quy định.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *