(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành kế hoạch về triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, quý I năm 2022 Văn phòng UBND tỉnh sẽ hoàn thành nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống CNTT; trong qúy 2 đảm bảo trang thiết bị, cơ sở vật chất để số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa các cấp. Đồng thời tập huấn, hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC sẽ bắt đầu triển khai tại cấp tỉnh, cấp xã từ ngày 1/6/2022, còn cấp huyện từ ngày 1/12/2022. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác CCHC; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh./.

Cát Tiên Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *