(kontumtv.vn) – Nhằm khảo sát thông tin cơ bản và chính xác về thực trạng lao động việc làm, tình trạng thất nghiệp cũng như biến động lao động trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp yêu cầu của cung cầu lao động ở địa phương, tháng 8 vừa qua, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 2253 chỉ đạo về thu thập thông tin cung cầu lao động năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Đài PT-TH Kon Tum đã có cuộc trao đổi với ông Trần Thế Vũ, Trưởng Phòng Lao động – Tiền lương – BHXH thuộc Sở LĐ – TB&XH tỉnh để tìm hiểu về vấn đề này.

PV: Thưa ông, ngày 21/8, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 2257 chỉ đạo về việc thu thập thông tin thị trường lao động năm 2017. Vậy ngành LĐ-TB&XH tỉnh sẽ triển khai những hoạt động gì để thực hiện Kế hoạch này?

Ông Trần Thế Vũ: Theo Kế hoạch 2257 của tỉnh, Sở LĐ-TB&XH là cơ quan thường trực đã thành lập Ban Cjir đạo, trong đó Phòng LĐ – TB&XH các huyện, thành phố là thành viên. Sở có trách nhiệm triển khai thực hiện và tổ chức tập huấn cho các huyện, thành phố trên cơ sở hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH thì việc cấp huyện căn cứ theo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện thì phải xây dựng ban chỉ đạo và các tổ nhóm liên quan trực tiếp đến các xã, phường và các thôn tổ để làm cộng tác viên để làm công tác thu thập thông tin thị trường lao động.

Ông Trần Thế Vũ trả lời phỏng vấn  của PV
Ông Trần Thế Vũ trả lời phỏng vấn của PV

PV: Thưa ông, việc thu thập thông tin thị trường lao động năm 2017 sẽ triển khai thực hiện từ thời gian nào đến thời gian nào? Ông có thể cho biết mục tiêu đề ra trong Kế hoạch triển khai thu thập thông tin thị trường lao động lần này?

Ông Trần Thế Vũ: Đối với địa bàn tỉnh Kon Tum, triển khai thực hiện từ đầu tháng 9 này và kết thúc vào 15/12 định kỳ hàng năm. Mục tiêu để thu thập thông tin gồm có 2 nội dung, thứ nhất là mục điều tra hộ gia đình, gọi là cung lao động hoặc là điều tra các doanh nghiệp gọi là cầu lao động. Mục đích của chúng ta điều tra là nắm bắt được nhu cầu, đối với phần cung lao động là nắm bắt được lực lượng lao động, tỷ lệ lao động thất nghiệp trên địa bàn như thế nào, tình hình lao động trên địa bàn ra sao, trên cơ sở đó làm cơ sở để xác nhận, xây dựng các chiến lược, kế hoạch ngắn hạn và dài hạn phát triển nguồn lực của tỉnh cũng như nhu cầu về thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh.

PV: Để thực hiện tốt việc thu thập thông tin thị trường lao động, các địa phương, các đơn vị cần lưu ý vấn đề gì, thưa ông?

Ông Trần Thế Vũ: Vấn đề triển khai thực hiện thu thập thông tin thị trường lao động này thì các địa phương chú ý thứ nhất là đối tượng để tham gia thu thập là phải có trình độ, am hiểu. Thứ hai là phải nắm bắt và ghi chép đầy đủ các thông tin của hộ gia đình cũng như các doanh nghiệp, từ đó khi số liệu chiết xuất ra nó phản ánh được thực tế của địa phương mình cũng như nguồn lực của tỉnh như thế nào.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông.

Thanh Tùng – Công Luận

                                                                         

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *