(kontumtv.vn) – Tu Mơ Rông (Kon Tum) là huyện nghèo, kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn nên việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gặp không ít trở ngại. Đến nay, các xã trên địa bàn huyện mới đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, đặc biệt là 2 xã điểm (Đăk Rơ Ông và Ngọc Lây) khó về đích nông thôn mới vào năm 2020.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, đến nay, trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông có 01 xã đạt 9 tiêu chí, 02 xã đạt 8 tiêu chí, 05 xã đạt 7 tiêu chí, 02 xã đạt 6 tiêu chí và 01 xã đạt 5 tiêu chí. Việc triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với những tiêu chí như tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập, giao thông, giáo dục. Ông Hoàng Xuân Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông chia sẻ khó khăn trong xây dựng nông thôn mới của xã hiện nay:Trên địa bàn công tác xây dựng nông thôn mới gặp rất nhiều khó khăn. Có nhiều tiêu chí dự định đến năm 2020 thì không đạt được, như về tiêu chí thu nhập của người dân, hiện tại bây giờ trên địa bàn mới thu nhập trung bình 14 triệu đồng/người/năm. Thứ hai tiêu chí số 14 về chất lượng giáo dục thì con em chúng tôi sau khi học THCS thì đi học các trường trung cấp nghề hoặc là học lên nữa rất hạn chế, khoảng 16 đến 17%, trong khi chỉ tiêu đưa ra là 70% thì cái này rất khó để đạt được”.

Nông thôn mới Tu Mơ Rông
Nông thôn mới Tu Mơ Rông

“Do xuất phát điểm thấp, nguồn vốn đầu tư thực hiện các tiêu chí còn nhiều nên nguồn hỗ trợ của tỉnh, Trung ương có giới hạn, nguồn lực của địa phương thì không có nên dẫn đến vấn đề để triển khai 19 tiêu chí thì trong đó có 5 tiêu chí huyện không triển khai thực hiện kịp. Đó là tiêu chí về giao thông, tiêu chí về thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, y tế và tiêu chí về giáo dục”. Ông Vương Văn Mười, Phó Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết thêm.

Khó khăn đáng chú ý trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Tu Mơ Rông là triển khai xây dựng hạ tầng nông thôn, bởi hầu như không có nguồn lực huy động từ người dân, mà chủ yếu dựa vào đầu tư của Nhà nước. Phương thức sản xuất của nhân dân còn lạc hậu, dẫn đến thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện mới chỉ đạt 20 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn tới 52%…

Nhiều khó khăn nên chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Tu Mơ Rông khó đạt kế hoạch đề ra, nhất là đối với 2 xã điểm  dự kiến về đích nông thôn mới vào năm 2020. Bà Mai Thị Luận, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Rơ Ông nói: “Hiện nay còn 3 tiêu chí khó khăn là tiêu chí số 9 về nhà ở, thì hiện nay trên địa bàn xã tỷ lệ nhà tạm, nhà dột nát là 83 hộ, tỷ lệ 8,90%; còn lại tiêu chí số 10 về vấn đề thu nhập thì hiện nay trên địa bàn xã tỷ lệ thu nhập mình mới đạt 13 triệu thôi. Tiêu chí hộ nghèo theo đa chiều thì trên địa bàn xã 363 hộ, tỷ lệ hộ nghèo là 42,43%, cho nên theo tiêu chí hộ nghèo đa chiều thì tiêu chí đó rất khó có khả năng đạt. Hiện nay khó khăn nữa là vấn đề kinh phí để đầu tư các đường nội đồng cũng khó khăn”.

“Huyện có 1 xã điểm của tỉnh là Đăk Rơ Ông,1 xã điểm của huyện là xã Ngọc Lây, trong 4 năm qua, trong quá trình triển khai thực hiện thì huyện cũng tập trung lãnh đạo, tập trung nguồn vốn về 2 xã. Tuy nhiên hiện nay đối với 2 xã này nếu như phấn đấu lắm thì sẽ hoàn thành được 14 tiêu chí, còn 5 tiêu chí là khó triển khai thực hiện. Dẫn đến 2 xã Đăk Rơ Ông và Ngọc Lây khó về đích năm 2020”. Ông Vương Văn Mười, Phó Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết.

Trước thực tế khó khăn, huyện Tu Mơ Rông đã đề ra nhiều giải pháp để triển khai trong thời gian tới. Đó là huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội; tổ chức lại sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, làm cơ sở để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới… Đồng thời, huyện kiến nghị tỉnh bố trí thêm ngân sách để hỗ trợ phát triển sản xuất; trong đó, tập trung hỗ trợ phát triển một số cây dược liệu có giá trị kinh tế cao để góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *