(kontumtv.vn) – Trung đoàn 28, Đoàn Đăk Tô đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới (2011-2016). 

TRUNG UONG

Trong 5 năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 28 đã tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị. Hàng năm, cấp uỷ các cấp đã ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nội dung chương trình giáo dục chính trị sát với yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể và sát với tình hình đơn vị. Tổ chức cho 100% quân số tham gia học tập; hàng tháng, quý, từng giai đoạn kiểm điểm, đánh giá kết quả đúng thực chất từng đối tượng, kịp thời đề ra các chủ trương, biện pháp khắc phục các khâu yếu, mặt yếu. Trong quá trình tổ chức thực hiện, đơn vị thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, uốn nắn, sửa sai kịp thời, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, cấp uỷ các cấp trong thực hiện công tác giáo dục chính trị. Trong 5 năm qua, Trung đoàn đã đầu tư gần 200 triệu đồng và hàng ngàn ngày công bộ đội để xây dựng 16 phòng học lưỡng dụng và làm mới 320 bàn học chiến sĩ.

Thời gian tới, cấp uỷ, chỉ huy các cấp của Trung đoàn 28 tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, đồng thời gắn với thực hiện có hiệu quả đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; tích cực bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt, nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường, tư tưởng, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

 CTV Duy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *