(kontumtv.vn) – Trung đoàn 990, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết 25 năm thực hiện Cuộc vận động “ Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 1992-2017.

TONG KET

Qua 25 năm thực hiện cuộc vận động, Trung đoàn 990 đã thường xuyên duy trì tốt nề nếp sinh hoạt dân chủ ở cấp trung đoàn đến cơ sở; đồng thời tích cực, chủ động đấu tranh ngăn chặn văn hóa phẩm độc hại, các tệ nạn xã hội không để xâm nhập đơn vị; thường xuyên củng cố, xây dựng cảnh quan môi trường  xanh, sạch, đẹp, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phong phú đa dạng; quan tâm củng cố xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tích cực tham gia các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng nơi đơn vị đóng quân.

Cuộc vận động “ Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” đã góp phần  giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sỹ; phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, luôn an tâm tư tưởng, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; các tổ chức quần chúng vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Trung đoàn tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động, chú trọng xây dựng đơn vị có môi trường rèn luyện, đào tạo, xây dựng con người mới, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, giữ vững an ninh chính trị nơi đóng quân.

CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *