Trụ sở Trung tâm kiểm soát
Trụ sở Trung tâm kiểm soát bệnh tỉnh Kon Tum

(kontumtv.vn) – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/02/2018, trên cơ sở hợp nhất 07 đơn vị y tế, gồm Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Kiểm dịch y tế, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Phòng chống Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng, Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội.

Việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhằm thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 18, ngày 25/10/2017  “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19 ngày 25/10/2017 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được thành lập sẽ tập trung được nguồn lực và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn, từng bước tinh giản biên chế. Cụ thể, trước đây 7 đơn vị có 14 phòng chức năng làm công tác hành chính, 27 khoa chuyên môn, 221 biên chế và 18 giám đốc, phó giám đốc các đơn vị. Hiện nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chỉ còn 3 phòng chức năng làm công tác hành chính, 12 khoa chuyên môn, 174 biên chế và 4 giám đốc, phó giám đốc. Sau gần 2 tháng đi vào hoạt động, cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã ổn định công việc và đảm bảo công tác chuyên môn y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *