(kontumtv.vn) – Nhằm đánh giá phong trào thi đua năm 2018, đoàn công tác Ủy Ban Trung ương MTTQVN do Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác mặt trận tại tỉnh Kon Tum. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt; Thường trực HĐND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thường trực  UBMTTQVN tỉnh và đại biểu các đoàn thể thành viên.

UY BAN TRUNG UONG MTTQVN KIEM TRA CONG TAC MAT TRAN TAI TINH KON TUM

Trong năm 2018, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum và các tổ chức thành viên các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

Kết quả, 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút trên 104.000 lượt người tham gia với tổng kinh phí trên 5 tỉ đồng; toàn tỉnh có 80 công trình chào mừng 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, với tổng trị giá trên 4,8 tỉ đồng. Về cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đã thu hút trên 42.000 ngày công, trên 9,6 tỉ đồng phục vụ cho phát triển hạ tầng nông thôn, đô thị, qua đó giúp tỉnh Kon Tum có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phong trào họat động Ngày vì người nghèo đã thu hút trên 19 tỉ đồng từ nguồn hỗ trợ của Trung ương và huy động của địa phương; theo đó có hàng trăm hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở, phát triển sinh kế, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo năm 2018 còn 16,8%, giảm 3,5% so với năm 2017. Thông qua công tác mặt trận, cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; công tác giám sát và phản biện xã hội, công tác xây dựng Đảng và chính quyền đã được phát huy tốt. Bên cạnh đó, hoạt động tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với nhân dân các tỉnh biên giới của hai nước Lào và Campuchia cũng được MTTQVN các cấp chú trọng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Trung ương UBMTTQVN Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cáo kết quả thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm của công tác mặt trận tỉnh Kon Tum năm 2018; đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền tỉnh với công tác mặt trận và đoàn thể. Phó Chủ tịch Trung ương UBMTTQVN lưu ý công tác tuyên truyền, vận động vẫn còn hạn chế ở một số địa phương trong tỉnh, dẫn đến một bộ phận nhân dân chưa đồng thuận cao với một số chương trình, dự án của địa phương; công tác tiếp nhận ý kiến, tâm tư nguyện vọng của người dân vẫn còn khiêm tốn; đề nghị UBMTTQVN tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới, trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và giám sát, phản biện xã hội; đề nghị UBMTTQVN tỉnh chuẩn bị tốt cho Đại hội MTTQVN các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

Văn Hiển – Huỳnh Đại

                                                                                     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *