(kontumtv.vn) – Sau Hội nghị hiệp thương lần 2, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã thông qua và nhất trí danh sách sơ bộ 48 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kì 2021 -2026 và hơn 320 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Qua đánh giá của UBMTTQVN huyện, các đại biểu ứng cử HĐND huyện đều đảm bảo các tiêu chí về trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị, chất lượng nâng lên hơn so với nhiệm kỳ trước. Trong đó, tỉ lệ ứng cử viên nữ đạt trên 35%, dưới 40 tuổi đạt trên 35%, người DTTS chiếm trên 80% và đại biểu tái cử là trên 22%. Đặc biệt có gần 73% đại biểu ứng cử HĐND huyện tốt nghiệp đại học.

Từ nay đến hết ngày 16/4, huyện Tu Mơ Rông sẽ tổ chức tiếp xúc cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026, lấy cơ sở tổ chức hiệp thương lần 3. Hiện tại, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện đều diễn ra nghiêm túc, đúng tiến độ, sẵn sàng để ngày bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Cát Tiên – Văn  Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *